Børnehuset SIVs bestyrelse

Børnehusets bestyrelse består af:

  • Frederik Ploug Sarp (formand), Associeret partner
  • Berit Torm, Advokat, tlf. 25 26 55 18
  • Frederikke Falkencrone Rönsholt, Cand. Med. Ph.D, tlf. 21929718
  • Thomas Koch, Head of Finance, MAN Energy Solutions, tlf. 21210949
  • Jacob Hviid Holm-Pedersen, Projektchef NCC
  • Pernille Haugård Rasmussen, Socialrådgiver på Rigshospitalet
  • Marianne Gammeltoft, Afdelingssygeplejerske på Rigshospitalet
  • Jeanne Skjødt Pedersen, medarbejderrepræsentant, Pædagog i Børnehuset SIV, jeannepedersen@me.com, tlf. 47 52 01 30
  • Sussi Olsen, Sygeplejerske og tidl. leder af Børnehuset Siv
  • Anja Toft Enderslev, Sygeplejerske og daglig leder af Børnehuset Siv (ikke stemmeberettiget), info@bhsiv.dk, tlf. 44950066