Børnehuset Sivs bestyrelse

Børnehusets bestyrelse består af:

  • Frederik Ploug Sarp (formand), Associeret partner
  • Thomas Koch, Head of Finance, MAN Energy Solutions, tlf. 21 21 09 49
  • Jacob Hviid Holm-Pedersen, Projektchef NCC
  • Marianne Gammeltoft, Afdelingssygeplejerske på Rigshospitalet
  • Susanne Wermelin, Faglig leder i Center for Børn og Forebyggelse, Ishøj kommune
  • NN, medarbejderrepræsentant
  • Sussi Olsen, Sygeplejerske og tidl. leder af Børnehuset Siv
  • Anja Toft Enderslev, Sygeplejerske og daglig leder af Børnehuset Siv (ikke stemmeberettiget), info@bhsiv.dk, tlf. 44 95 00 66