Børnehuset SIVs bestyrelse

Børnehusets bestyrelse består af:

  • Frederik Ploug Sarp (formand), associeret partner
  • Berit Torm, Advokat, tlf. 25 26 55 18
  • Marianne B. Nielsen, direktør Børnecancerfonden, tlf. 40 16 42 85
  • Frederikke Falkencrone Rönsholt, Cand. Med. Ph.D, tlf. 21929718
  • Marianne Madsen, oversygeplejerske på Rigshospitalet, tlf. 35459562
  • Thomas Koch, business controller ved Man
  • Jacob Hviid Holm-Pedersen, projektchef NCC
  • Pernille Haugård Rasmussen, socialrådgiver på Rigshospitalet
  • Jeanne Skjødt Pedersen, medarbejderrepræsentant, pædagog i Børnehuset SIV, jeannepedersen@me.com, tlf. 47 52 01 30
  • Sussi Olsen, sygeplejerske og daglig leder af Børnehuset SIV (ikke stemmeberettiget), sussi@bhsiv.dk, tlf. 44 95 00 66