Familiens muligheder i Børnehuset SIV

Vi byder hver dag børn og forældre og/eller bedsteforældre velkommen. Børnenes raske søskende må komme efter aftale. Børnehuset Siv er et sted med særligt høje krav til hygiejne og overholdelse af isolationsregler for at tage vare på børnene. Her er andre børn at lege med. Vi sætter aktiviteter i gang, der passer til barnets dagsform.

Vi har kontinuerligt planlagte aktiviteter som fx musik og rytmik, teater, besøg af biblioteket, bondegårdsture, besøg på brandstation.

Forældrene deltager i dagens aktiviteter sammen med deres barn – men har også indimellem mulighed for at foretage sig noget på egen hånd, som f.eks. kreative og sportslige aktiviteter eller måske blot lidt tid til et bad eller en lur i vores dertil indrettede hvilerum. Vi er altid åbne for nye og gode ideer til voksenarrangementer.

Også for raske søskende
Vi har erfaring for, at søskende bliver klemt, når der er et sygt barn i familien. Derfor kan de komme på besøg i Siv efter aftale. Her får de mulighed for at deltage i dagligdagen og få ekstra opmærksomhed, ligesom vi arrangerer særlige aktiviteter for dem.

Næsten som almindelig daginstitution
Som i en almindelig daginstitution hjælper vi børnene med at udvikle deres sociale kompetencer og relationer. Vi gør det gennem leg og ved at hjælpe dem med at blive en del af børnefællesskabet.

Vi har åbent alle hverdage og fungerer som et dagtilbud. Børnene er i huset sammen med en af deres forældre eller en anden voksen, der står barnet nær.

”Siv giver Victoria nogle at lege med, og det giver mig nogle andre mennesker at snakke med. Jeg er på orlov med Victoria, og hvis vi ikke var i Siv, ville vi bare være derhjemme. Jeg har nok flest af de dage hvor jeg ikke gider snakke om sygdom – jeg vil hellere snakke om alt muligt andet."
Michael, far til Victoria med kronisk lungesygdom og immundefekt