Gratis foredrag “Da verden væltede” – med psykolog Ina Volder Christensen

Tak for den flotte donation
Tak til Sankt Johanneslogen Frederik VII Orient Hillerød

 

GRATIS OPLÆG

Tid: 18.juni 2024 kl. 15.30-18.15

Sted: Børnehuset Siv

Målgruppe: Sagsbehandlere, visitatorer, socialrådgivere og sundhedspersonale.

“Da verden væltede” – om at være en familie, hvor et barn får en alvorlig, livstruende sygdom. Opmærksomhedspunkter for fagpersoner.

Børnehuset Siv inviterer igen til gratis foredrag for dig, der arbejder som sagsbehandler, visitator, er socialrådgiver eller arbejder i sundhedsvæsnet med børn og familier, der har behov or særlig tilbud. Foredraget er gratis.

Dagens oplæg tager udgangspunkt i viden og erfaring fra arbejdet med familier med og forældre til alvorligt syge børn. Der trækkes tråde til etableret viden og forskning på området samt erfaringer fra mødet med dem, det handler om, forældre og familier. Derudover inddrages fund fra en interviewundersøgelse af forældre til alvorligt syge børn, som Ina stod bag i forbindelse med sit arbejde inden for den specialiserede, palliative indsats til børn, unge og deres familier.

Vægten i oplægget lægges på forældreperspektivet i forbindelse med at have et sygt barn, men vi berører også børnene i familiens perspektiv og familiens kontakt til de professionelle systemer.

Temaer: 

  • Alvorlig sygdom hos et barn – hele familien rammes
  • De særlige vilkår for en særlig forældreopgave; de nye forældreroller
  • Psykiske reaktioner, med særlig vægt på forældrene, herunder: reaktioner på traumatiske oplevelser og langvarig belastning, tab og sorg
  • “At holde sig på benene for mit barns og familiens skyld” – mestringsstrategier, på den lange og den korte bane
  • Stemmerne fra interviewundersøgelsen – hvad belaster og hvad hjælper, med særligt fokus på de faglige, professionelle kontakter

Om Ina:

Ina Christensen Volder har som psykolog mange års erfaring inden for traume- og belastningspsykologien, både i psykiatrisk og somatisk regi. Hun har arbejdet såvel i akutte tilbud som med bl.a. PTSD-behandling. Senest har hun i en årrække arbejdet inden for specialiserede, palliative indsatser til familier, hvor et barn har en alvorlig sygdom eller tilstand.

Ina er autoriseret psykolog og specialist i psykoterapi for voksne og har i dag egen praksis i Aarhus C. Hun har her bl.a. terapeutiske forløb med forældre til alvorligt syge børn samt med teenagere/unge, der selv har en alvorlig eller kronisk sygdom. Hun løser ligeledes supervisions- og undervisningsopgaver rettet mod de fagpersoner, familierne møder.

Dagen er en blanding af oplæg og dialog med efterfølgende rundvisning i Børnehuset Siv.

Tilmelding: Send en mail med dit navn, stilling, ansættelsessted, e-mail og telefonnummer senest 10. juni 2024 til info@bhsiv.dk. Der er plads til 30 og det er først til mølle.

Vel mødt!

 

 

Del denne nyhed