Tak til “Loge 832, Mod Lyset” for støtten

Vi takker Loge 832 "Mod Lyset" for donationen. Fredag var Holger og Erik forbi Børnehuset SIV. Efter en rundvisning i huset og lidt kaffe og kage, fik vi overrakt en konvolut med 5000 kr, som skal bruges til aktiviteter til børn og forældre. I øjeblikket har vi tilbud om yoga til forældrene hver fredag formiddag. […]

Læs mere

Hverdagsleg

I Børnehuset SIV er det hverdagen som er vigtigst. For børn som er syge og bruger meget tid på hospitalet og behandling, er det vigtigt at skabe en et pusterum - en hverdag som er så tæt på det normale som muligt. En hverdag med børneliv, venskaber, uenigheder, fællesskab og leg. Masser af leg. I […]

Læs mere

Venskaber og god leg

SIV er en børnehave, hvor venskaber kan opstå, på trods af alvorlig sygdom og hyppige hospitalsbesøg. Alle børn har brug for at lege og alle børn har brug for et sted at høre til og for at være en del af et børnefællesskab. På billedet har to 3-årige drenge fundet hinanden i leg. Det er […]

Læs mere