Isolationsregler og hygiejne

Børnene i Børnehuset har et meget svagt immunforsvar, enten på grund af immundefekt eller medicinsk behandling. De kan ikke benytte almindelige vuggestuer, dagpleje eller børnehaver og er i varierende grad tvunget til en hverdag inden for hjemmets fire vægge. De må heller ikke opholde sig steder, hvor der er mange mennesker samlet på et sted, og er derfor afskåret fra at køre i bus, tog eller gå i forretninger.

I Børnehuset Siv er der streng justits med hygiejnen. Det gælder både håndhygiejne og rengøring. Ved uanmeldt hygiejnetilsyn fra Furesø Kommune i oktober 2014 viste alle målinger at rengøringen bliver udført til perfektion.

”Som forælder skal jeg kunne stole på at de hygiejniske forhold passer til mit barns behov. Jeg skal være sikker på at de andre børn ikke kommer syge til Siv. Den sikkerhed og tryghed har jeg i Siv."
Gülüzar, mor til Mustafa med muskelkræft