Hvad er Børnehuset Siv?

Børnehuset Siv er en institution for børn med nedsat immunforsvar og deres familier

Husets børn har det til fælles at de må leve et børneliv isoleret fra menneskemængder, herunder almindelige daginstitutioner. De har et nedsat immunforsvar, der for eksempel kan skyldes behandlinger for sygdom eller medfødte immundefekter. For eksempel MBL-mangel og andre immundefekter, hjertefejl, leukæmi, andre kræftformer, lungelidelser m.fl.

Det er meget forskelligt, hvor længe børnene er i Siv, da det afhænger af deres behov. Nogle børn er klar til almindelig daginstitution eller skole efter nogle måneder, for andre går der måske nogle år. Det kan også være at barnet har en kronisk sygdom og derfor er i Siv i hele sin daginstitutionsperiode indtil skolealderen.

Det kan være ensomt for en familie med et isoleret barn. Isolationen har konsekvenser for barnet på både kort og lang sigt, men det påvirker også forældre og søskende.

I Børnehuset ønsker vi, at give familierne mulighed for at omgås andre i dagligdagen. Vi vil i særdeleshed gerne hjælpe barnet med at udvikle bl.a. sine sociale kompetencer igennem leg og samvær med andre børn, så barnet forberedes bedst muligt til fremtiden.

Ønsker man en plads i Børnehuset, skal man først tale med os for at høre om mulighederne. Derefter skal man kontakte sagsbehandleren i sin hjemkommune, så barnet kan visiteres hertil – det hjælper vi gerne med.

Børnehuset Siv er en selvejende non-profit institution og er afhængig af økonomisk støtte fra fonde, virksomheder og private.

”Det er rart at møde nogle med overskud som ikke var bange for at møde ham. Peter er fem år, og ved godt hvad det vil sige at gå i butikker og have legekammerater på besøg, fra før han blev syg. Da vi startede i Siv efter at have levet isoleret oplevede han igen at være en del af en børnegruppe. Hos Siv er der en rummelighed og forståelse for at selvom man er et barn der er sygt, er man også er barn der kan lege og være sammen med andre børn”.
Louise, mor til Peter med leukæmi

Børnehuset Sivs 6 hovedopgaver

1. Vi arbejder for at skabe en hverdag for børn med nedsat immunforsvar og deres failier

2. Vi hjælper med at bryde isolationen og fungerer som bindeled mellem familien og verden udenfor

3. Vi understøtter sammenholdet i familier, der lever under et hårdt pres

4. Vi støtter barnet i dets udvikling med særligt fokus på de sociale kompetencer

5. Vi støtter de raske søskende

6. Vi hjælper børn og forældre med at komme tilbage til en hverdag når de skal i almindelig daginstitution eller skole