Ofte stillede spørgsmål

Hvor kort eller lang tid kan mit barn være indskrevet i Siv?

Dit barn kan være indskrevet i Siv, så længe det har behov og indtil det skal i skole, forudsat at jeres hjemkommune vil betale for pladsen. Nogle børn er her en kortere periode, nogle er indskrevet et år og nogle er her fra de starter daginstitution til de skal i skole. Mange ved ikke fra start, hvor længe de har behov for Siv, men er dit barn først indskrevet vil der være en plads, så længe I har behov.

Skal man komme hver dag til en bestemt tid?

Nej, I kommer i det omfang i kan og lyst. Vi ved, at en dagligdag med infektioner og/eller hospitalsbesøg kan være uforudsigelig og umulig at planlægge i. Energien hos både jeres barn og jer selv kan svinge og det er vigtigt at lytte efter og gøre det i har overskud og lyst til. Vi har fuld forståelse for denne situation og vi har indrettet os, så vi netop kan være fleksible fra dag til dag. Vores åbningstider er mandag-torsdag 09.30-16.00, fredag 09.30-15.00.

Må mit barns søskende komme med i Siv?

Vi har søskendedage, hvor vi inviterer raske søskende. Vi ved, at det er vigtigt for de øvrige børn i familien at se, lytte og mærke det sted, hvor deres søster eller bror kommer. Dertil kan raske søskende godt blive "glemt" i en situation hvor der er meget fokus på beskyttelse af et individ mod infektion eller mange behandlinger og hospitalsbesøg. Vi arrangerer derfor noget særligt for raske søskende, så de også kan komme i fokus.

Der er også mulighed for at en rask søskende kan blive indskrevet i Siv på det vi kalder en "søskendeplads". Der er forskellige forhold, der gør sig gældende, hvis man ønsker en søskendeplads, så tag gerne en snak med os, så vi kan finde ud af om det er en mulighed for jer.

Må mit barn komme i Siv, hvis det i perioder har adfærdsændringer eller er motorisk besværet?

Ja! Vi har fuld forståelse for og stor erfaring med, hvad der sker, når behandlinger eller livssituation påvirker adfærd, humør og/eller motorik. Netop i disse perioder kan det være rart som forælder og barn, at der er nogen, der forstår og kan guide i forhold til, hvordan man kan håndtere situationen. I Siv kan man både have "drilleben" (noget medicin påvirker bevægeligheden i benene i en periode)  og "kemonæse" (ved forkølelse og infektion må man naturligvis ikke komme, men ved nogle behandlinger kan man godt have klar væske, der løber ud af næsen og så må man gerne komme i Siv).

Hvilke nære pårørende må være sammen med mit barn i Siv?

I Siv har børnene altid en nær pårørende med sig hele dagen. Det kan være dig som forælder, en bedsteforælder eller en anden voksen, der står barnet nært.

Får både børn og voksne mad i Siv i løbet af dagen?

Ja både dit barn og den medfølgende nære pårørende får frokost samt te og kaffe i Siv i løbet af dagen. Om eftermiddagen serverer vi frugt og forfriskninger.

Tager Siv særlige kosthensyn?

I Siv tager vi hensyn til dit barns kostbehov og eventuelle allergier. Maden er så vidt muligt økologisk.

Hvilke særlige tilbud har Siv til forældre?

Vi tilbyder løbende forskellige aktiviteter for forældre. Det kan være hyggeaftener, hvor man laver bålmad sammen, er kreative, ølsmagning, fodbold eller hvad, der nu er stemning for i den pågældende forældregruppe. Vi tilbyder også massage ved en professionel massør, der kommer månedligt i Siv. Derudover er vi til rådighed for sparring om forældreopgaven, om udfordringer i forbindelse med sygdom med mere.

Er der børnepasning uden forældre / nær pårørende?

Vi har børnepasning uden forældre / nær pårørende én gang om ugen i to timer. Derudover kan man ved behov lave individuelle aftaler, hvis man skal til tandlæge, frisør eller lignende.