Camilla Frost

Pædagog

I Børnehuset Siv er mit fokus at styrke trivsel, leg og udviklingspotentialet for det enkelte barn i et trygt og fællesskabende miljø. Ligeledes er jeg optaget af at skabe et stærkt og tillidsfuldt samarbejdet med forældre, som er i en sårbar situation og som har brug for omsorg, støtte og nærvær i hverdagen.

Jeg er uddannet pædagog, familieterapeut og inklusionsvejleder og har mange års erfaring inden for special pædagogik. Jeg har gennem hele mit pædagogiske virke arbejdet med sårbare og sensitive børn, som har behov for en særlig pædagogisk indsats. Dette har bl.a. indebåret indsatser for døgnanbragte børn med autisme, og i dagtilbud for børn med autisme, ADHD og generelle indlæringsvanskeligheder. Jeg har derudover god erfaring med tværfagligt samarbejde og med forældre, som er i en kritisk livssituation, hvor bekymringer fylder meget i dagligdagen.