Dorte Christoffersen

Pædagog

Mit store fokus er at udvikle et trygt tilbud, der tager udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer og begrænsninger. Et tilbud hvor barnet får de mest  optimale muligheder for at udvikle sine evner både fagligt, følelsesmæssigt og socialt. Jeg er meget optaget af, at guide og vejlede forældre, der står i en ændret hverdags- og livssituation. Dette har jeg stor erfaring i fra tidligere. Jeg oplever et udvidet forældresamarbejde som en styrke, og er af den overbevisning, at alle kan lære af hinanden, og at ideerne udspringer via gensidig påvirkning mellem mennesker både store og små.

Jeg er uddannet pædagog, inklusionsvejleder,  børnegruppeleder (børn med skilte forældre), og Systemisk Anerkendende Coach. Jeg har mange års erfaring indenfor specialpædagogikken, og har løbende dygtiggjort mig på dette område. Jeg har kurser indenfor  Autisme og ADHD-pædagogik, synspædagogik, neuropædagogik, mentalisering,  ADL (almindelig daglig levevis)- og mobility.