Jytte Wieland

Frivillig

Det er med stor lyst og engagement, jeg er frivillig i Børnehuset Siv, hvor jeg har et ønske om at bringe mine faglige kompetencer i spil – til gavn for både personale, børn og forældre.
Jeg er uddannet socialrådgiver med supplerende uddannelser som familieterapeut, supervisor og konsulent. Jeg har en mangeårig erfaring inden for det sociale og sundhedsfaglige område i relation til familier og børn i såvel privat som offentlig regi. Herudover har jeg i 12 år været ansat som lektor i socialt arbejde på Københavns Professionshøjskole på socialrådgiveruddannelsen, hvor jeg fortsat er tilknyttet som intern lektor.
Jeg er en aktiv og udadvendt person, som kan lide at arbejde tværfagligt og det er et stort privilegium for mig at være et sted, hvor der gøres en forskel og hvor jeg har mulighed for at medvirke og bidrage hertil.