Lotte Fischer

Pædagog

Jeg brænder for at skabe en god og anerkendende relation til det enkelte barn i børnehøjde. Igennem leg sætter jeg ord på alt og går både forrest, ved siden af og står klar bagerst.

På baggrund af mange års erfaring og kompetencer indenfor de mindste vuggestuebørn, ved jeg, at i et tæt samarbejde med forældrene, kan vi sammen skabe de bedste rammer for, at det enkelte barn hjælpes på vej til at blive et selvstændigt menneske. Et menneske, som får øje på sin egen læring og som får lysten til at blive en del af fælleskabet.

En stor interesse for mig er, at arbejde med pædagogik og indretning, hvor det nemt og visuelt skal være tydeligt for alle børn, hvilke muligheder rummet byder på. Dette gør jeg blandt andet ved brug af billeder, skrift og afgrænsende legezoner, som skaber tryghed og lysten til at eksperimentere, lære og udvikle sig.

Af uddannelse er jeg pædagog og har arbejdet i børnehave med døve børn og i vuggestue. Jeg er født og opvokset af døve forældre og tegnsprog er derfor en del af mit modersmål.  dertil kan jeg taktilt tegnsprog, da min mor er døvblind.

Jeg elsker kreativitet og har blandt andet været på en spændende studietur til Firenze, hvor jeg besøgte italienske børnehaver og skoler, for at blive inspireret til at udvikle barnets kreative sider.

Menu