Vicky Have Pedersen

Pædagog

Børnehuset Siv, skal være et sjovt, trygt og udviklende sted at være. Det er i mødet med dig, at jeg bliver til mig. Derfor er mit fokus at facilitere leg og aktiviteter, der skaber muligheder for, at børnene kan spejle sig i hinanden og dermed udvikle sig ind i de fællesskaber, der binder os mennesker sammen. Jeg har for øje, at alle børn møder hinanden med hver deres forudsætninger og livshistorier, og at disse får plads ind i skabelsen af en fælles social historie.

Jeg skaber rum for leg, tid til stille fordybelse og giver plads til de spontane initiativer, der opstår hos børnene. Jeg er optaget af, at arbejdet omkring børnene får de bedste forudsætninger, når det sker i et tæt samarbejde med forældre og kolleger.

Jeg er uddannet pædagog og inklusionsvejleder. Derudover har jeg en  systemisk/narrativ efteruddannelse. Jeg har i mange år arbejdet med special pædagogik. Jeg har arbejdet med både børn, unge og voksne, der alle har profiteret af et særligt tilrettelagt miljø, hvor de kunne udvikle sig bedst muligt.