Hvad er Børnehuset SIV?

Børnehuset SIV er en institution for børn med nedsat immunforsvar og deres familier
Husets børn har nedsat immunforsvar på grund af kort-, længerevarende eller kronisk sygdom, der betyder at barn og familie må leve et liv isoleret fra menneskemængder, herunder almindelige daginstitutioner. Sygdommene kan for eksempel være hjertefejl, leukæmi, andre kræftformer, immundefekter, lungelidelser m.fl.

Det kan være ensomt for en familie med et isoleret barn. Isolationen har konsekvenser for barnet på både kort og lang sigt, men det påvirker også forældre og søskende.

I Børnehuset ønsker vi, at give familierne mulighed for at omgås andre i dagligdagen. Vi vil i særdeleshed gerne hjælpe barnet med at udvikle bl.a. sine sociale kompetencer igennem leg og samvær med andre børn, så barnet forberedes bedst muligt til fremtiden. Læs mere...

TV2 Lorry laver dokumentar om Børnehuset SIV

Kom på rundtur i SIV

Vil du vide mere?

Her er pjecer til dig som forælder og til dig, der som professionel pædagog, lærer el.l. skal hjælpe et barn med overgangen fra SIV til almindelig daginstitution eller skole. Læs mere

 

 

Hvordan får mit barn plads i Børnehuset SIV?

Ønsker du at høre om SIV er noget for dit barn, så kontakt os. Vi hjælper gerne med visitationen hos jeres hjemkommune samt kommunens dækning af den daglige transport.

Skriv til os på info@bhsiv.dk eller ring på 4495 0066.