Et specialiseret dagtilbud

– for sårbare børn

 • Dagtilbud til 0-6 årige og deres forældre
 • Skoleudsatte børn (op til 7 år)
 • Fysisk sygdom
 • For tidligt fødte
 • Nedsat immunforsvar
 • Børn i medicinsk behandling
 • Børn i restitution
 • Sociale, sproglige og motoriske udfordringer
 • Særlig afdeling med få pladser til børn med autisme
 • Pasning med og uden forældre
 • Støtte, aflastning, dagsophold, kontorplads, netværk og efterværn til forældre
 • Støtte og forberedelse til overgang til almindelig institution eller skole
 • Udslusningsforløb
 • Individuelt tilpassede forløb
 • Paragraf 82 jf. 83 i Barnets lov

Hvad er dit behov?

Børnehuset Siv

– tilbyder pladser til sårbare børn med og uden  forældre. Børnene kan være syge og i behandling, have udfordringer på grund af et sygdomsforløb eller fordi de er for tidligt fødte, de kan være i restitution, have nedsat immunforsvar eller kan have behov for særlig støtte i forhold til sociale, sproglige og motoriske udfordringer. Vi har en separat, mindre afdeling til børn med autisme, hvor vi tilbyder 1:1 støtte og pasning.

Vi tilbyder dagspladser til børn i 0-6 års alderen og til skoleudsatte op til 7 år. Vi tilbyder også støtte og aflastning til forældre, der har brug for at komme med i dagligdagen på grund af barnets sygdom. Der er et omfattende tilbud til forældre, som får guidning, vejledning, støtte og aflastning, når de er med i hverdagen og vi hjælper også med at give tid til egenomsorg, pasning af arbejde på deltid o.l. I Siv er der et højt hygiejneniveau og vi har en skarp politik omkring håndtering sygdom af hensyn til de børn, der har et nedsat immunforsvar. Dagligdagen er fleksibel og tilpasset børn og familiers forskellige behov. Vi kører ikke med faste skemaer, men forsøger i videst muligt omfang at tilpasse os børn og familiers behov.

Vi har lige nu ledige pladser. Kontakt os for en dialog om, hvad dit barn har behov for.

Specialiseret viden
og erfaring

Fokus på barnet –
ikke på sygdom

Fællesskab for børn –
og forældre

Sidste nyt

Lille info film om
Børnehuset Siv