Ofte stillede spørgsmål

Dit barn kan være indskrevet i Siv, så længe det har behov, og indtil det skal i skole, forudsat at jeres hjemkommune vil betale for pladsen. Nogle børn er her en kortere periode, nogle er indskrevet et år og nogle er her, fra de starter daginstitution til de skal i skole. Mange ved ikke fra start, hvor længe de har behov for Siv, men er dit barn først indskrevet, vil der være en plads, så længe I har behov.

Nej, I kommer i det omfang I kan og har lyst. Vi ved, at en dagligdag med sygdom og hospitalsbesøg kan være uforudsigelig og umulig at planlægge. Energien hos både jeres barn og jer selv kan svinge, og det er vigtigt at lytte efter og gøre det, I har overskud og lyst til. Vi har fuld forståelse for denne situation, og vi har indrettet os, så vi netop kan være fleksible fra dag til dag.

Dit barns søskende må gerne komme med i Siv efter aftale. Vi ved, at det er vigtigt for de øvrige børn i familien at se, lytte og mærke det sted, hvor deres søster eller bror kommer. Dertil kan raske søskende godt blive “glemt” i en situation, hvor der er meget fokus på beskyttelse af det syge barn mod infektion, og hvor meget af tiden går med behandlinger og hospitalsbesøg.

Der er også mulighed for at en rask søskende kan blive indskrevet i Siv, på det vi kalder en “søskendeplads”. Der er forskellige betingelser, som skal være opfyldt for at kunne få en søskendeplads. Tag derfor gerne en snak med os, så vi kan finde ud af, om det er en mulighed for jer.

Ja! Vi har fuld forståelse for og stor erfaring med, hvad der sker, når behandlinger eller livssituation påvirker adfærd, humør og motorik. Netop i disse perioder kan det være rart som forælder og barn, at der er nogen, der forstår og kan guide i forhold til, hvordan man kan håndtere situationen. I Siv kan man både have “drilleben” (noget medicin påvirker bevægeligheden i benene i en periode) og “kemonæse”. Ved forkølelse og anden sygdom (for eksempel influenza, halsbetændelse o.l.) må man naturligvis ikke komme i Siv. Men nogle behandlinger kan godt gøre, at man har en klar væske, der løber ud af næsen, og så må man gerne komme i Siv.

I Siv har nogle børn en nær pårørende med sig hele dagen. Det kan være dig som forælder, en bedsteforælder eller en anden voksen, der står barnet nært. Nogle børn er et sted, hvor de kan begynde at være i Siv uden en nær pårørende, nogle gange nogle timer nogle gange hele tiden. Det aftales individuelt ud fra barn og forældrenes behov.

Ja både dit barn og den medfølgende, nære pårørende får frokost samt te og kaffe i Siv i løbet af dagen. Om eftermiddagen serverer vi frugt og forfriskninger. I Siv er det også altid muligt for børnene at få lidt ekstra at spise udenfor de fælles spisetider.

I Siv tager vi hensyn til dit barns kostbehov og eventuelle allergier. Maden er så vidt muligt økologisk.

Vi tilbyder løbende forskellige aktiviteter for forældre. Det kan være hyggeaftener, hvor man laver bålmad sammen, er kreative, ser fodbold, går på værkstedet eller hvad, der nu er stemning for i den pågældende forældregruppe. Vi tilbyder også massage ved en professionel massør, der kommer månedligt i Siv. Derudover er vi til rådighed for sparring om forældreopgaven, om udfordringer i forbindelse med sygdom mm.