Sundhedsvæsenet

Fokus på barnet, ikke på sygdom

Nyere forskning tyder på, at leg styrker syge børn i deres behandling og kan have en positiv effekt i forhold til smerte, kvalme, stress og angst*. Børn i lange behandlingsforløb, der samtidig skal være i skærpet isolation, har ikke mange muligheder for at få leg ind i hverdagen, og slet ikke sammen med andre børn. Sygdom og isolation kan ydermere have den konsekvens, at barnets udvikling går i stå, eller endda bliver sat tilbage.

I Børnehuset Siv har vi de sikre, hygiejniske rammer og professionelle kompetencer, der skal til for at kunne samle en børnegruppe med særlige behov. Vi har erfaring for, at det sociale samvær og leg hjælper med at fjerne opmærksomheden fra sygdom og lette en svær hverdag præget af hospitalsbesøg og medicinering. Aktiviteter, sang, leg og fællesskab under trygge forhold og med høj faglighed bidrager til at styrke barnets udvikling på trods af sygdom og svækkelse.

En gennemgående bekymring for forældre til alvorligt syge børn er deres børns mangel på kontakt til andre børn og dermed manglende mulighed for normale, sociale samspil med jævnaldrende. Børnehuset Siv giver alvorligt syge børn mulighed for at kunne være sammen med andre børn.”

Pernille Brodtkorb, cand.psych,
klinisk psykolog, Rigshospitalet

Et værdifuldt tilbud til familier med kritisk syge børn

På børnekræftafdelingen pa Rigshospitalet gennemgår børn langvarige og ofte belastende behandlingsforløb med gentagne indlæggelser pa hospitalet. På grund af et svækket immunforsvar, er en mindre gruppe af børn med kræftsygdomme isolerede og afskåret fra den normale læring og socialisering i daginstitutioner. Både sygdom og behandling er en stor belastning for barnet og kan være med til at påvirke barnets udvikling. Familien befinder sig ofte i en svær situation på grund af barnets sygdom og den deraf følgende isolation, og det normale hverdagsliv ændres for hele familien – både patient, forældre og evt. raske søskende.

Børnehuset Siv er et tilbud til hele familien – og først og fremmest et fristed fra sygdom og behandling. Husets pædagoger har alle stor erfaring med indsatsen for de kritisk syge børn og deres behov. Børnehuset Siv er et godt tilbud og supplement, i forhold til læring og socialisering, som disse børn kan have behov for. Forældrene får i Børnehuset Siv mulighed for at dele erfaringer med andre forældre i samme situation og på den måde opleve støtte i en svær hverdag.

Sammenfattende er Børnehuset Siv et rigtig godt tilbud til de familier med kræftsyge børn der ikke kan benytte deres almindelige daginstitution i en kortere eller længere periode”.

Thomas Frandsen
SeniorProjektChef, Overlæge,
Mary Elizabeths Hospital
Rigshospitalet

Brochure til kommuner og sundhedsvæsen