Sundhedsvæsnet

Fokus på barnet, ikke på sygdom

Nyere forskning tyder på, at leg styrker syge børn i deres behandling og kan have en positiv effekt i forhold til smerte, kvalme, stress og angst*. Børn i lange behandlingsforløb, der samtidig skal være i skærpet isolation, har ikke mange muligheder for at få leg ind i hverdagen, og slet ikke sammen med andre børn. Sygdom og isolation kan ydermere have den konsekvens, at barnets udvikling går i stå, eller endda bliver sat tilbage.

I Børnehuset Siv har vi de sikre, hygiejniske rammer og professionelle kompetencer, der skal til for at kunne samle en børnegruppe under skærpet isolation. Vi har erfaring for, at det sociale samvær og leg hjælper med at fjerne opmærksomheden fra sygdom og lette en svær hverdag præget af hospitalsbesøg og medicinering. Aktiviteter, sang, leg og fællesskab under trygge forhold og med høj faglighed bidrager til at styrke barnets udvikling på trods af sygdom og svækkelse.

Se artikel fra Rigshospitalet om studiet

En gennemgående bekymring for forældre til alvorligt syge børn er deres børns mangel på kontakt til andre børn og dermed manglende mulighed for normale, sociale samspil med jævnaldrende. Børnehuset Siv giver alvorligt syge børn mulighed for at kunne være sammen med andre børn.”

– Pernille Brodtkorb, cand.psych, klinisk psykolog, Rigshospitalet

Fællesskab for børn – og forældre

Et behandlingsforløb med operationer, medicinering og løbende tilknytning til en kræftafdeling eller anden børneafdeling er en stor belastning både for det syge barn og familien. Oveni dette gør krav om isolation det umuligt for en familie med et alvorligt sygt barn at have en normal tilværelse. Det kan have store omkostninger på sigt for forældrenes mentale helbred og udsigter til at vende tilbage til en normal arbejds- og dagligdag.

Børnehuset Siv er et tilbud, som gør det muligt for både barnet og dets forældre at komme lidt væk fra den isolerede tilværelse. Forældrene vil indgå i et fællesskab og netværk med andre voksne i samme situation og få lidt aflastning i dagligdagen. Opbakning og sparring fra vores kompetente medarbejdere er en værdifuld støtte til barnets forældre.

Familien befinder sig ofte i en svær situation på grund af barnets sygdom og den deraf følgende isolation. Og det normale hverdagsliv ændres for hele familien – både patient, forældre og evt. raske søskende. Børnehuset Siv er et tilbud til hele familien – og først og fremmest et fristed fra sygdom og behandling.”

Thomas Frandsen, Overlæge Børnekræftafdelingen Rigshospitalet

Specialiseret viden og erfaring

Børnehuset Siv har tætte relationer til hospitaler og sundhedsvæsen, og vi samarbejder med relevante professionelle om hvert enkelt barn.

I Siv tager vi imod børn, som af den ene eller anden grund skal smittebeskyttes. Børnene kan have svær allergi, diabetes, immundefekt, eller de kan være immunsvækkede som følge af kræftsygdomme, hjerte- lungelidelser eller sygdomme, der kræver immunsupprimerende behandling.

Rengøring og hygiejne følger specificerede procedurer, og man må ikke komme i huset, hvis der er risiko for, at man smitter andre med en infektion. Sivs leder har en baggrund i sundhedsvæsnet og bidrager tilsammen med de øvrige medarbejderes specialkompetencer inden for pædagogik og psykologi til en høj faglighed, der sikrer et kvalitetstilbud målrettet børnene og deres pårørende.

Børnehuset Siv er et værdifuldt tilbud til familier med kritisk syge børn. Husets pædagoger har alle stor erfaring med indsatsen for de kritisk syge børn og deres behov. Siv huset er et godt tilbud og supplement i forhold til læring og socialisering, som disse børn kan have behov for.”

Thomas Frandsen, Overlæge Børnekræftafdelingen Rigshospitalet

Brochure til kommuner og sundhedsvæsen