Godkendelser

Børnehuset Siv er godkendt af Furesø Kommune efter paragraf 32. På tilbudsportalen findes en beskrivelse af, hvem der kan henvises til Børnehuset. Furesø Kommune er tilsynsmyndighed.

Godkendelsesbrev SIV § 32 Feb.2019

Menu