Godkendelser

Børnehuset Siv er godkendt af Furesø Kommune efter paragraf 32. På tilbudsportalen findes en beskrivelse af, hvem der kan henvises til Børnehuset. Furesø Kommune er tilsynsmyndighed.

Godkendelsesbrev SIV § 32 Feb.2019

Furesø Kommune har lavet en støtteerklæring til Børnehuset Siv. De skriver bl.a. “Furesø Kommune har over en årrække med stor tilfredshed benyttet sig af Børnehuset Sivs tilbud. Samarbejdet med Siv har fungeret upåklageligt og det er et tilbud, som Furesø kommune er stolte af er placeret i kommunen. Uden dette tilbud ville en i forvejen hårdt ramt gruppe, være henvist til isolation i hjemmet uden mulighed for at udvikle sig og være inkluderet i et beskyttet fællesskab.”

Se hele erklæringen her: Støtteerklæring fra Furesø Kommune

Børnehuset Siv har modtaget Kontrolrapport 11. april 2023 fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen. Se rapporten her.