Personale

Bestyrelse

Børnehusets bestyrelse består af:

  • Thomas Koch (formand), Head of Finance, MAN Energy Solutions
  • Jacob Hviid Holm-Pedersen, Projektchef NCC
  • Marianne Gammeltoft, Afdelingssygeplejerske på Rigshospitalet
  • Niels Brockenhuus, Centerchef for Center for Børn, Unge og Familier, Glostrup Kommune
  • Vinnie Lindholm Jørgensen, medarbejderrepræsentant
  • Anja Riis Hofgaard, Leder af Børnehuset Siv (ikke stemmeberettiget)