Personale

Bestyrelse

Børnehusets bestyrelse består af:

  • Frederik Ploug Sarp (formand), Associeret partner i EY
  • Thomas Koch, Head of Finance, MAN Energy Solutions
  • Jacob Hviid Holm-Pedersen, Projektchef NCC
  • Marianne Gammeltoft, Afdelingssygeplejerske på Rigshospitalet
  • Susanne Wermelin, Faglig leder i Center for Børn og Forebyggelse, Ishøj kommune
  • Niels Brockenhuus, Leder af dagtilbudsområdet, Helsingør Kommune
  • Dorthe Albrechtsen, medarbejderrepræsentant
  • Sussi Olsen, Sygeplejerske og tidl. leder af Børnehuset Siv
  • Anja Toft Enderslev, Sygeplejerske og daglig leder af Børnehuset Siv (ikke stemmeberettiget)