Særligt tilbud til børn med autisme

I Siv finder I en lille afdeling, hvor der er særligt ro og tilpassede rammer til børn med autisme. Her er der oftest 1:1 støtte og mulighed for både at være med i sociale aktiviteter men også mulighed for at være alene med pædagogen i det omfang, dit barn har behov. Her aftales det med personalet, hvis der er behov for at minimere sanseindtryk og hvilke, hvilke strukturer og rytmer, der fungerer, om I benytter piktogrammer, hvordan vi kan samarbejde om at minimere barnets stress i forbindelse med miljøskift og hvilke udviklingspunkter, der skal arbejdes med.

Som forældre til et barn i Siv, vil I blive inkluderet i et samarbejde omkring jeres barn og vi vil hjælpe jer med aflastning og netværk. Vores tilgang er at barnets trivsel bygger på at vi sammen med jer, får et godt samarbejde om jeres barn. At det er jer, der er specialister på jeres barn og at vi sammen skal afveje, hvad der er hensigtsmæssigt i forhold til jeres hverdag.

I tilbuddet er inkluderet mad til dit barn i løbet af dagen og vi laver gerne specielle retter ud fra, hvad dit barn kan og vil spise.

Der er plads til mellem 4-6 børn i alderen 0-6 år i denne afdeling og der henvises efter paragraf 32.