Praktisk info

Dagligdagen i Siv

Dagligdagen i Børnehuset Siv er rummelig og fleksibel. I møder i det omfang, I har overskud til det og på de tidspunkter, hvor det passer ind i jeres dag. Som forælder, bedsteforælder eller anden omsorgsperson er du som udgangspunkt sammen med dit barn dagen igennem. Men hvis dit barn kan klare sig uden dig, kan du tage dig en pause og få lidt alenetid efter aftale med pædagogerne. Du kan også sætte dig i fællesrummet og få dig en snak med nogle af de andre forældre eller personalet.

Vi har åbent alle hverdage. Inden du og dit barn møder, har I tjekket ind via vores facebookgruppe. Om formiddagen er I sammen med vores pædagoger, der sætter jer i gang med leg og aktiviteter, som vi tilpasser det enkelte barns behov og dagsform på dagen.

Rundt omkring i husets faciliteter vil du sikkert støde på vores rengøringsassistent, som tilsyneladende kan være overalt på en gang og altid har travlt med klude og gulvskrubbe – men ikke mere travlt, end at der kan blive tid til en lille snak.

Kl. 11:30 serverer vi en økologisk frokostbuffet med både kolde og varme retter for børn og forældre. Maden er tilberedt af vores søde, dygtige køkkendame, som altid vil tage hensyn til børnenes særlige behov og diæter. Børnene spiser som regel med pædagogerne i aktivitetsrummet, mens forældrene spiser sammen i husets spisestue. Hvis dit barn ikke er trygt ved at spise uden dig, bliver I naturligvis sammen.

Efter frokosten kan de børn, der har brug for en lur, sove indenfor eller udenfor i en af vores barnevogne. De andre børn og voksne fortsætter med leg og aktiviteter indenfor eller i vores dejlige have. I løbet af eftermiddagen holder personalet en pause, og derefter serverer vi frugt og brød.

Isolationsregler

Vores to børnegrupper

Børn med nedsat immunforsvar kan have forskellige behov for isolation, hvor nogle skal være i helisolation, og andre kan nøjes med delvis isolation.

Børn i hhv. hel- og delisolation skal holdes fuldstændig adskilte, og i Børnehuset Siv har vi hidtil kun haft mulighed for at have børn i helisolation. Vores nye hus er tegnet og indrettet til at rumme begge grupper, så de ikke kommer i kontakt med hinanden. Når vi flytter ind i foråret 2022, glæder vi os derfor til også at kunne tilbyde en plads til delisolationsbørn.

Helisolationsgruppen

Børn i helisolation skal holdes afskåret fra alle sociale sammenhænge, offentlig transport, indkøbssteder mm. og må naturligvis ikke komme i nærheden af mennesker, der har infektioner, er syge eller sløje.

I Børnehuset Siv har vi skabt de rammer, der gør det muligt for børn i helisolation at være i daginstitution. Man må kun komme i huset, hvis man ikke fejler noget, der kan smitte, og vi har meget grundige rengøringsprocedurer og strenge krav til både hygiejnen og vores adfærd i huset. Løbende myndighedskontroller viser, at vi lever op til alle krav og udfører vores procedurer til perfektion.

Delisolationsgruppen

Denne gruppe er for børn, som skal være i en lidt mindre striks form for isolation, hvor der stadig er høj fokus på hygiejne i omgivelserne, men hvor de godt kan komme lidt mere ud blandt mennesker. Dette tilbud kan f.eks. benyttes af børn med medfødt immundefekt indtil deres immunforsvar er tilstrækkeligt udviklet til, at de kan gå i almindeligt dagtilbud.
Delisolationsgruppen i Siv er samtidig et udslusningstilbud, hvor færdigbehandlede børn bliver støttet og rustet til at komme over i en almindelig daginstitution.

Mange i denne udslusningsgruppe vil være i forskellige former for efterbehandling med medicin og hospitalsbesøg og har stadig brug for at være i rammer med højt fokus på hygiejne. I Siv tilrettelægger vi en nænsom overgang til en ny dagligdag, hvor barnet kan og må lidt mere. Her er der mulighed for at tilegne sig nye færdigheder, vænne sig til et lidt højere aktivitetsniveau og til i højere grad at være uden mor eller far, inden barnet skal starte i normal daginstitution eller skole.