Kommuner

Fokus på barnet, ikke på sygdom

Børnehuset Siv er et særligt dagtilbud målrettet sårbare børn og deres familier. Sårbarheden kan skyl­des sygdomme som allergi, diabetes, hjerte- og lungelidelser, immundefekter, sjældne diagnoser eller kræft (fx. spædbarnsleukæmi) og børnene kan være i behandling, i restitution eller skoleudsatte. Kommuner kan visitere børn efter servicelovens §32 og dermed opfylde deres forpligtelse til at sikre barnets tarv.

Sårbare børn har behov for et tilbud, hvor de kan være en del af et fællesskab uden at sætte deres helbred på spil. Der skal tages hensyn til hospitalets krav, det medicinske ansvar, hygiejnekravene, særlig støtte til barnets udvikling og mestring samt støtte og guidning af forældre.

I Siv er der et omfattende tilbud til forældre, der kan komme med i dagligdagen og her få støtte, guidning, netværk og aflastning.

I Siv har vi de fysiske rammer og de professionelle kompetencer til at skabe et tilbud, som bringer værdi, både i den aktuelle, svære situation og på længere sigt. Alle børn har brug for at være en del af et fællesskab og blive støttet i deres udvikling. Den faglighed og særlige opmærksomhed, vi tilbyder, har en afgørende betydning for barnets trivsel og betyder, at dets udvikling ikke bliver sat i stå gennem sygdomsforløbet.

Forældre har gennem årene påpeget, at Siv udgør et lyspunkt i en hård og svær periode, og at de tænker, at barnet og de selv ikke var kommet helt så godt igennem barnets sygdomsperiode, hvis de ikke havde haft Siv.”

– Pernille Brodtkorb, cand.psych, klinisk psykolog, Rigshospitalet

Fællesskab for børn – og forældre

Forældre til sårbare børn gennemgår en hård tid med sygdom, hospitalsbesøg og medicinering af barnet, og de er naturligvis under stort pres, følelsesmæssigt og praktisk.

Da Børnehuset Siv har fokus på hele familien, er dette tilbud samtidig en mulighed for at støtte forældrene og hjælpe dem med at håndtere den svære situation. Vores personale støtter og guider forældrene i at balancere i den særlige forældreopgave det er at have et barn med sygdom. I huset møder de også andre forældre, som står med de samme udfordringer, og vi ved, at dette netværk har stor betydning for, at de kommer helskindede igennem det svære forløb og kan vende tilbage til deres arbejde og normale hverdag.

Siv giver barnet mulighed for at være med andre børn og blive stimuleret alderssvarende. Samtidig får forældrene en mulighed for en normal hverdag og kan spejle sig i andre familier i lignende situationer.”

– Marianne Gudme Gammeltoft, Afdelingssygeplejerske, ambulatorierne i BørneUngeKlinikken, Rigshospitalet

Specialiseret viden og erfaring

Børnehuset Siv har i mere end 20 år været et tilbud til sårbare børn og deres familier, og er det eneste af sin slags i Danmark. Vi samarbejder med kommuner og sundhedsvæsen og har gennem årene opbygget mange specialkompetencer, der gør, at vi kan løfte denne særlige opgave med at sikre barnets udvikling under og efter sygdom.

Medarbejderne har deres professionelle baggrund inden for mange grene af pædagogikken, psykologien, sundhedsvæsnet m.fl. Vi har lang erfaring i arbejdet med syge børn og deres forældre, som står i en svær situation, og vi har de faglige og menneskelige kompetencer til at hjælpe dem igennem og ruste dem til en normal tilværelse.

Børnehuset Sivs psykosociale betydning er yderst central for alle immunsvage børn og deres forældre. Siv giver alvorligt syge børn mulighed for at udvikles i en pædagogisk sammenhæng og i et fællesskab med andre børn, som var de raske.”

– Pernille Brodtkorb, cand.psych, klinisk psykolog, Rigshospitalet

Brochure til kommuner og sundhedsvæsen