I Børnehuset SIV er det hverdagen som er vigtigst. For børn som er syge og bruger meget tid på hospitalet og behandling, er det vigtigt at skabe en et pusterum – en hverdag som er så tæt på det normale som muligt. En hverdag med børneliv, venskaber, uenigheder, fællesskab og leg. Masser af leg.

I SIV kan barnet træne sociale færdigheder og få venner og blive klar til livet efter sygdommen.

Del denne nyhed