Vinnie Lindholm Jørgensen

Faglig leder og pædagog

Jeg har fokus på at imødekomme barnets behov ved at støtte det kropsligt, intellektuelt, følelsesmæssigt og socialt. Det er mit mål at give børnene et sjovt og kreativt frirum, væk fra sygdom og hospitalsophold. Min tilgang er at møde de sårbare familier med åbenhed, at være nærværende og at kunne sætte mig i deres sted.

Jeg er uddannet pædagog og inklusionsvejleder og har i mange år beskæftiget mig med børn i forskellige udfordringer. I det daglige bruger jeg min faglighed og kompetencer til at skabe inkluderende fællesskaber, der fremmer barnets trivsel og læring. Jeg har erfaring med at arbejde tværfagligt og hjælpe forældre, der står med bekymringer omkring deres børn.